Nelca

De nieuwe bedrijfssite ‘Nelca’ zorgt voor tewerkstelling, wonen, recreatie en natuurbeleving. De duurzame en kwaliteitsvolle aanleg van dit innoverend project is een scharniermoment
in de ruimtelijke ordening van Lendelede en is bepalend voor de toekomst van onze gemeente.
 

Landbouw

We ondersteunen de landbouwsector en geven rechtszekerheid aan de land- en tuinbouwbedrijven door een vlotte afhandeling van de omgevingsvergunningen en een goed werkende schattingscommissie.
We zetten ook acties zoals de gratis plastic ophaling en het promoten van de provinciale actie ‘modder op de weg’ verder.

Benieuwd naar de visie van onze kandidaten? Maak hier kennis met het team.

Bedrijven en kmo’s

Onze Lendeleedse bedrijven krijgen de kans om in eigen gemeente uit te breiden of een nieuwe vestiging te openen.
Ook bedrijven uit de regio lonken naar Lendelede. Wij ondersteunen onze kmo’s en horecazaken ondermeer door een toelage aan beginnende zelfstandigen.
Onze lokale middenstand en detailhandel zorgen voor een ruim plaatselijk aanbod en voor tewerkstelling in eigen gemeente.

Wij helpen mee aan de plaatselijke middenstandsinitiatieven en de gekende ‘Kadobon’ blijft een succes.
 

Diensten

Het gemeentelijk Omgevingsloket (vroegere vergunningen) en de dienst Lokale Economie staan ten dienste van burger en ondernemer.