Deze pagina is voor het laatst aangepast op 3 augustus 2018.
 
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van CD&V Lendelede. U dient zich ervan bewust te zijn dat CD&V Lendelede niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

CD&V Lendelede respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1. Bescherming van de persoonsgegevens

1.1. CD&V Lendelede respecteert de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

1.2. GDPR wetgeving 2018

CD&V Lendelede engageert zich om te evolueren naar een 100% compliancy conform de GDPR wetgeving in 2018. 

De GDPR wetgeving - Algemene Verordening Gegevensverwerking - is een nieuw Europees wetgevend kader met rechtstreeks effect voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze vervangt de Europese Privacy-richtlijn.

Deze nieuwe wetgeving betekent nieuwe rechten voor de betrokkenen en verplichtingen voor de verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken.

Deze privacy policy is slechts een van de vele stappen die we hiervoor ondernemen. Op aanvraag stellen we onze documentatie met ondernomen maatregelen graag ter beschikking.

1.3. Persoonsgegevens CD&V Lendelede

1.3.1 Verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens: contactgegevens contactpersonen

 • Voor ons bezoekersbeheer van de website maken wij gebruik van een CRM en/of CMS pakket. Hierin bewaren wij - zolang als nodig - volgende gegevens van onze bestaande klanten: Voornaam, Achternaam, E-mail, Straat  + Nr, Gemeente, Telefoon, Boodschap

 • Deze gegevens worden louter gebruikt voor het contact met de website bezoekers via e-mail, telefoon of per post. Dus niet voor promotionele acties.

 • CD&V Lendelede ziet toe op de correctheid van deze gegevens en neemt contact op met de desbetreffende personen om te controleren of deze gegevens nog kloppen.

 • De website bezoeker kan deze gegevens op elk moment inkijken (zie ook: 2. Inkijken en aanpassen persoonsgegevens).

 • Deze gegevens worden in geen geval gedeeld met derden.

1.3.2 Verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens: Wachtwoorden

 • We geven indien nodig wachtwoorden van systemen door aan externe partners via de telefoon en nooit via e-mail.

 • Bij het aanmaken van nieuwe wachtwoorden, zorgen we ervoor dat deze sterk genoeg zijn.

 • Wanneer een lid de partij verlaat, zorgen we ervoor dat hij/zij absoluut geen toegang meer krijgt tot de systemen.


2. Inkijken en aanpassen persoonsgegevens

 • Leden van CD&V Lendelede en contactpersonen kunnen op elk moment hun overeenkomstige persoonsgegevens opvragen. Bij een aanvraag zal CD&V Lendelede de gevraagde gegevens - fysieke documenten of online - zo snel mogelijk ter beschikking stellen.

 • De contactpersonen of leden kunnen ook vragen om de gegevens aan te passen en/of te verwijderen. 

 • In de partij zelf heeft niet iedereen toegang tot alle data: gevoelige personeelsinfo kan enkele door de bevoegde personen intern ingekeken worden.


3. In geval van een data breach

 • Indien er zich een data breach voordoet (situatie waarbij persoonsgegevens kwaadwillig worden vrijgegeven), doet CD&V Lendelede beroep op Black and White Company met als rol de verwerkingsverantwoordelijke die op hun beurt beroep doen op Combell - de verwerker.

 • Een data breach moet binnen de 72 uur na ontdekking/gewaarwording (niet het ontstaan van) doorgegeven worden aan de Privacy Commissie. Onze partner Black and White Company regelt dit met Combell die deze verantwoordelijkheid op zich neemt als verwerker. 


4. Vragen over ons privacybeleid?

We doen er voortdurend alles aan om te voldoen aan de nieuwe GDPR-wetgeving.
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

CD&V Lendelede
info@cdenv-lendelede.be