De grote uitdaging

Het OCMW-Sociaal Thuis vormt de koepel van alle mogelijke sociale dienstverlening en blijft zeker bestaan. Het biedt laagdrempelige en professionele dienstverlening
aan op maat met respect voor ieders overtuiging. Hoewel de vernieuwde werking tussen de gemeente en het OCMW in 2019 een feit wordt, blijven we ijveren om de werking van het Social Thuis verder uit te bouwen.
We blijven het eerste aanspreekpunt voor mensen in een kwetsbare situatie. We willen de armoede in Lendelede uitsluiten en bestrijden.

Binnen de sociale dienst kan je onder meer terecht voor: financiële- en materiële steun, budgetbeheer, budgetbegeleiding, collectieve schuldregeling, tewerkstelling
artikel 60, wijkwerking en sociaal huren. We beschikken ook over onze eigen 16 appartementen D’Oude Pastorie en 16 bejaardenwoningen. Vragen over onze diensten? Contacteer ons hier.
 

Kinderopvang ondersteunen

Vragen over het aanbod kinderopvang? Kom langs bij de sociale dienst en je ontvangt info over de bestaande en beschikbare plaatsen kinderopvang in onze gemeente.
Ook als de kinderen naar school gaan, blijven we de voor- en naschoolse kinderopvang ondersteunen.


Thuiszorg: het hart van de sociale hulpverlening

 

De thuiszorgdienst met onder meer haar vrijwilligers vormt het hart van de sociale hulpverlening. Onze missie?
De mensen zo lang en comfortabel mogelijk in hun eigen huis laten wonen. Mensen kunnen bij onze terecht voor onder meer het personen-
alarmsysteem, tegemoetkoming huisvuilzakken, financiële tegemoetkomingen, enz.

De dienst thuiszorg biedt een brede waaier oplossingen aan. Enkele cijfers uit 2017:

  • 24.589 uren huishoudelijke hulp door 30 poetsvrouwen bij 259 klanten

  • 11.432 warme maaltijden werden geleverd bij 120 klanten thuis

  • De klusjesdienst kluste voor 1009,25 uur bij particulieren

  • 112 ingeschreven personen deden beroep op de 19 chauffeurs van de minder mobielen centrale. Goed voor 1392 ritten en 32.692 kilometer.

  • 9 vrijwilligers voerden 944 tussenkomsten uit bij hulpbehoevende mensen

Samenwerking met het woonzorgcentrum ‘Aksent’

 

We ijveren voor een dagcentrum in Lendelede en kijken met verschillende actoren hoe we deze droom kunnen realiseren.
 

Toegankelijk voor iedereen

We blijven onze aandacht focussen op de vereenzaming, andersvaliden en alleenstanden.
We gaan volop voor een open Sociaal Thuis: laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen.


Vragen over het open Sociaal Thuis of andere projecten? Contacteer de CD&V équipe hier.

CD&V Lendelede iedereen mee