• Lendelede
    2030

Carine Dewaele 1

Carine Dewaele

Burgemeester Lendelede

Wat wil ik betekenen voor Lendelede? 
Als kandidaat-burgemeester wil ik samen met mijn sterke ploeg verder werken aan een zelfstandig Lendelede, klaar voor de toekomst.

Lendelede 2030, we gaan ervoor!
 

Adres: Winkelsestraat 230, 8860 Lendelede

Lees meer
Pedro Ketels 2

Pedro Ketels

Advocaat aan de Balie te Kortrijk

Wat wil ik betekenen voor Lendelede? 
Ik wens te blijven meewerken aan de uitbouw van onze mooie zelfstandige gemeente en samen met de bevolking de juiste beslissingen nemen.
Zo zorgen we ervoor dat Lendelede een dynamische en aangename gemeente blijft. Lendelede transformeert stilaan in de gemeente
waarvan iedereen wel eens wil proeven. En we gaan een mooie toekomst tegemoet: onze gemeente wordt nog mooier, nog aangenamer,
nog aantrekkelijker om te wonen, te werken en vooral om te genieten. Dat beloof ik.
 

Adres: Heulsestraat 82, 8860 Lendelede

Lees meer
Rita Lammertyn 3

Rita Lammertyn

Familiezorg West-Vlaanderen

Wat wil ik betekenen voor Lendelede? 
Zij die zorg vragen helpen zit er bij mij goed ingebakken, ook door mijn job in de zorgsector.
Ik beloof dat ik er zal zijn voor de mensen: vooral diegenen in een kwetsbare situatie die specifieke hulpverlening zoeken.
Iedereenverdient het om een menswaardig leven te leiden en hiervoor blijf ik me ook engageren.
Lendelede betekent veel voor mij: ik ben er geboren, getogen en woon graag in onze
mooie, autonome gemeente. Tot straks!
 

Adres: Kloostertuin 14, 8860 Lendelede

Lees meer
Bernard Fonteyne 4

Bernard Fonteyne

Busbouwer

Wat wil ik betekenen voor Lendelede? 
Lendeledenaars zijn sportievelingen en daarom blijf ik ook de vele sportactiviteiten ondersteunen.
We gaan voor een autoluw centrum met bijzondere aandacht voor de schoolomgeving.
 

Adres: Winkelsestraat 71, 88620 Lendelede

Lees meer
Nico Parmentier 5

Nico Parmentier

Wat wil ik betekenen voor Lendelede? 
Ik kan niet zonder het verenigingsleven en daarom stel ik me opnieuw kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Ik ga volop voor CD&V 2030 omdat ik wil dat iedereen het goed heeft in Lendelede. Door me met hetzelfde enthousiasme en de volle goesting verder in te zetten voor de vele bestaande en nieuwe projecten,
creëren we een gezellige, sportieve, zelfstandige gemeente. Een gemeente waar het goed is om te wonen. Doordat ik in veel verenigingen en sportclubs aanwezig ben of was, weet ik wat er
sociaal leeft onder de Lendeledenaren. Door mijn engagement voor IVIO, streef ik dan ook naar een proper en mooi Lendelede waar het
zwerfvuil tot een minimum herleid wordt.
 

Adres: Meikapelstraat 31, 8860 Lendelede

Lees meer
Rudy Rommens 6

Rudy Rommens

Adviseur in de bouwsector

Wat wil ik betekenen voor Lendelede? 
Volle inzet voor ons mooi Lendelede met een bijzondere zorg voor onze financiën.
 

Adres: Winkelsestraat 208, 8860 Lendelede

Lees meer
Jan Viaene 7

Jan Viaene

Landbouwer

Wat wil ik betekenen voor Lendelede? 
Dat we een mooie en leuke gemeente mogen blijven waar we zo goed mogelijk blijven samenwerken naar de toekomst toe. Een toekomst waar we ook focussen op het landelijk aspect van onze groene gemeente. Als landbouwer draag ik de prachtige natuur nauw aan het hart.
 

Adres: Hulstemolenstraat 83 8860 Lendelede

Lees meer
Tine Desmet 8

Tine Desmet

Opvoedster RHIZO Zorgkrachtschool en administratief medewerkster centrale boekhouding RHIZO​

Wat wil ik betekenen voor Lendelede? 
Onze gemeente kent een bruisende sportcultuur en een actief verenigingsleven waar ik altijd graag actief heb aan deelgenomen.
Dit gaf me de mogelijkheid om mezelf te ontwikkelen tot wie ik nu ben. En dat kon allemaal rond de kerktoren.
Ik hoefde niet buiten Lendelede te gaan om te sporten, muziek te leren, naar de jeugdbeweging te gaan, enz.
Ik ben fier om een Lendeledenaar te zijn en hoop om in de toekomst te kunnen meedenken en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een reeds prachtige gemeente. 
Ik wil het mooie werk die reeds jaren geleverd werd door CD&V verderzetten.

De besturen over de jaren heen legden de fundamenten en daar wil ik graag op verder bouwen. Mijn streefdoel is dat iedereen die ooit in Lendelede
heeft gewoond, altijd de ‘drang’ heeft om terug te komen of eigenlijk zelfs gewoon Lendelede niet wil verlaten door wat het te bieden heeft.
 

Adres: Kasteelgoed 18, 8860 Lendelede

Lees meer
Ann Malysse 9

Ann Malysse

Kleuterleidster

Wat wil ik betekenen voor Lendelede? 

Iedereen moet zich overal in Lendelede veilig voelen en echt thuis komen. Welkom!​


Adres: Elfde Julilaan 37, 8860 Lendelede

Lees meer
Liese Decroubele 10

Liese Decroubele

Opvoeder

Wat wil ik betekenen voor Lendelede? 
Ik wil de jeugd van Lendelede een even fantastische en zelfs nog betere jeugd schenken net zoals ik deze hier in onze mooie gemeente beleefde. Daarom ligt de infrastructuur en het vrijetijdsaanbod voor de jeugd me nauw aan het hart.
 

Adres: Winkelsestraat 41c/31, 8860 Lendelede

Lees meer
Sofie Jonckheere 11

Sofie Jonckheere

Boekhouder

Wat wil ik betekenen voor Lendelede? 
Binnen de CD&V wens ik vooral te engageren voor jeugd, landbouw en cultuur. In Lendelede zijn er heel wat jeugdbewegingen die jongeren,
waaronder mezelf, de tijd van hun leven bezorgen. Dit wil ik absoluut zo houden en stimuleren.
Gezien ik opgroeide tussen de prei en de koeien, heeft de landbouw een speciale plek in mijn hart.
Cultuur en kunst spelen een belangrijke rol in mijn leven: ik speelde een aantal jaren dwarsfluit, volgde dictie en speel
mee in het toneel van de KLJ. Ook hier kunnen de inwoners rekenen op mijn engagement.
 

Adres: Kortrijksestraat 43, 8860 Lendelede

Lees meer
Yorick Depaepe 12

Yorick Depaepe

Fleetmanager Renault

Wat wil ik betekenen voor Lendelede? 
Ik wil het uitstekende beleid verder zetten met aandacht voor elke Lendeledenaar. Met het nodige enthousiasme en verjonging, uiteraard.
 

Adres: Meikapelstraat 90, 8860 Lendelede 

Lees meer
Daan Mostaert 13

Daan Mostaert

Student / Chiroleider

Wat wil ik betekenen voor Lendelede? 
Ik wil de mogelijkheden die hier aanwezig zijn voor de jeugd verder uitbouwen. Lendeledenaars zijn sportief en dat merken we aan de toename van het aantal sportclubs. Onze voetbaltrots KFCL behaalde ook naast het veld groot succes. Daardoor is het plafond bereikt met de huidige infrastructuur. Onze sportieve oplossingen? Extra kleedkamers en een kunstgrasveld. Daarnaast moeten we ook onze jeugdbewegingen verder ondersteunen, van de Chiro tot de KLJ, want zij spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van talloze jongeren in Lendelede. Het is cruciaal dat er ruimte is om onze jeugd de tijd van hun leven te geven op een veilige manier, daarom dat we werk moeten maken van vernieuwde/nieuwe lokalen.
 

Adres: Vlasbloemstraat 7, 8860 Lendelede

Lees meer
Krist Vanoverberghe 14

Krist Vanoverberghe

Landbouwer, melkveehouder en kalkoenkweker

Wat wil ik betekenen voor Lendelede? 
Als OCMW-raadslid wil ik mij belangeloos inzetten voor die mensen die het moeilijk hebben.
Ik zet mij graag in voor een onafhankelijk Lendelede, waar het goed wonen is voor iedereen.
 

Adres: Winkelsestraat 87, 8860 Lendelede

Lees meer
Ann Lammertyn 15

Ann Lammertyn

Zaakvoerder van wasserij-nieuwkuis De Meibloem nv te Lendelede en Spencer shop bvba te Kortrijk

Wat wil ik betekenen voor Lendelede? 
Het thema die mij het nauwst aan het hart ligt, is leefbaar ondernemen: kansen creëren voor jongeren om hun dromen waar te maken in een positief klimaat, in een veilige omgeving en met de steun van het Lendeleedse bestuur.
 

Adres: Rozebeeksestraat 59, 8860 Lendelede

Lees meer
Bruno Vanoverbeke 16

Bruno Vanoverbeke

Pensioenadviseur CM Zuid-West-Vlaanderen

Wat wil ik betekenen voor Lendelede? 
Door mijn engagement in Beweging.net, kies ik voor het project 2030 van de CD&V: een sterke en dynamische ploeg.
Ik voel me hier thuis en kan een positieve inbreng leveren voor de verdere uitbouw van een zorgzaam leven en wonen in een groene,
landelijke en zelfstandige gemeente.
 

Adres: Hoog Einde 36, 8860 Lendelede

Lees meer
Claudine Rogiers 17

Claudine Rogiers

SWT - Beweging.net

Wat wil ik betekenen voor Lendelede? 
Nieuwe uitdagingen aangaan en ze ook uitwerken is en blijft voor mij een drive. Het is belangrijk dat er blijvend zorg is voor onze leefomgeving, goed
onderwijs en het vrijwilligerswerk. Ik wil dit doen met bijzondere aandacht voor de mensen die het moeilijk hebben, door voor voldoende sociale
woningen te zorgen en armoede uit te sluiten.

De voorbije jaren hielp ik veel mee realiseren. Maar het werk is zeker nog niet af. Ook de volgende jaren, met de inkanteling van het OCMW binnen de
gemeente, dient het sociale voldoende aan bod te komen in het gemeentelijke beleid. Vooral hier wil ik mijn steentje bijdragen, ook als vrijwilliger.
 

Adres: Oudstrijderslaan 67, 8860 Lendelede

Lees meer

Samen richting 2030

We kijken richting de toekomst en maken plannen op lange termijn: 12 jaar om precies te zijn. We zetten ons in voor een zelfstandig Lendelede waarbij het groen, veiligheidmentale rust en het sociale centraal staan.
Allemaal punten waar we voor niet minder dan uitmuntendheid gaan. Lendelede is en blijft een gemeente waar mensen samenkomen. We willen de communicatie tussen ons en jou zo kort mogelijk houden.

Benieuwd naar ons partijprogramma?

We lichten het graag toe. Tot binnenkort!

- Het CD&V Lendelede team -

Woordje van onze voorzitter

Als voorzitter sta ik 100% achter deze mooie lijst kandidaten. We zetten ons in voor het groen, de veiligheid en het sociale in onze mooie gemeente.
We slaan de handen in elkaar voor een zelfstandig Lendelede en samen trekken we richting 2030.

- Nik Messely - 

CD&V Lendelede voorzitter Nik Messely